žinus


žinus
žinùs, -ì adj.; S.Dauk 1. žinantis, patyręs: Jis buvo labai sau žinus žmogus, tikras užkietytas lietuvininkas sp. Daug žinesnė buvo už muni – mokėjo su numinėms dažyvėms daryti gijas Šts. 2. susipažinęs su padėtimi: Čia numinis vagis, žinùs vagis tegalėjo tą pavogti Rt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Nilus [2] — Nilus, 1) N. der Ältere, im 4. u. 5. Jahrh. Staatsmann in Constantinopel, dann Anachoret u. lebte mit seinem Sohn Theodulos seit 420 auf dem Sinai, war Vertheidigern. Verbreiterdes Mönchthums, aber auch Bekämpfer der Mißbräuche desselben; seine… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • apmažinti — apmãžinti tr. 1. padaryti mažesnį dydžiu, apimtimi: Kaip stojo vyrai pjaut, kaipmat apmãžino didumą rugių Ėr. 2. padaryti truputį mažiau (kiekiu): Dabar medžiotojų apmažino truputį Rm. Skolų nieko neapmažino Žem. | refl.: Dabar musių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsipužinti — apsipùžinti šiltai, storai apsirengti, apsitaisyti: Kad tei man tokie kailiniai, įlįsč, apsipùžinus i važiuoju [p]Bsg. Ot, kad apsipužino, nors ant Rygą važiuok! Pg. pužinti; apsipužinti; atpužinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiturzinti — 1 atsitur̃zinti žr. atitursinti 1 (refl.): Ko atsitur̃zinus eini, ar pusiaują gelia? Trgn. turzinti; atsiturzinti; nuturzinti; užturzinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • magazinas — magazìnas sm. (2), magãzinas (1) Lš 1. prekių parduotuvė, didelė krautuvė: Visur uždaro krautuves ir puikiausius magazinus J.Bil. Tūkstančiai žvakelių degė magazinų languose J.Balč. Magazìnas jau uždarytas, ir pardavėjas išėjo Pn. 2. sandėlis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikiožinti — 1 prikiožinti tr. papurusiai pridėti, prikrauti: Prikiõžinai ... garčių miltų, t. y. neprimurdei, lengvai pripylei J. Ana prikiõžinus sviesto vagoną atnešė jam J. kiožinti; iškiožinti; pakiožinti; prikiožinti; sukiožinti; užkiožinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritūzinti — pritū̃zinti tr. storai prirengti, privilkti: Kam šitiek pritū̃zinai vaiką – užtrokš Gž. | refl.: Prisitū̃zinus kap cibulis devyniom skūrom Gž. tūzinti; apsitūzinti; atitūzinti; ištūzinti; nutūzinti; patūzinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susikniurzinti — susikniùrzinti 1. įsirausti, įtūpti kur susitraukusiam: Kai subariau vaiką, tai iš baimės taip į kampą susikniurzino kai šuniukas Vdk. 2. norint miego apsiblausti, snūduriuoti: Jau mergica visai susikniur̃zinus, nešk į lovą Rs. kniurzintis;… …   Dictionary of the Lithuanian Language